PBM items

PBM items

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden voor beroepen waar risico’s aan zijn verbonden. PBM’s zijn bijvoorbeeld helmen, veiligheidsschoenen of gehoorbescherming. Deze middelen zijn bedoeld om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Volgens de Arbowet moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt door werkgevers aan werknemers.