Disclaimer

  • Prijs- en zetfouten in deze website verplichten ons niet tot levering.
  • Geleverde artikelen kunnen qua kleur en-/of model een geringe afwijking hebben t.o.v. het afgebeelde product op de website.

Deze website en haar inhoud genieten bescherming uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten.

Alle merken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermde werken die te zien zijn op en/of octrooirechten die bestaan ten aanzien van deze website behoren toe aan Hekon B.V. of haar toeleveranciers, tenzij anders is aangegeven.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hekon B.V. en/of haar toeleveranciers is het niet toegestaan de website,(delen van) haar inhoud en de daarop aanwezige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken etc.

Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik door (potentiële) klanten. Het is slechts toegestaan de website te bekijken opeen enkele computer en/of daarvan een enkele 'hard-copy' te printen. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan(potentiële) klanten.

Hekon B.V. heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en/of het gebruik daarvan.

Hekon B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website.

Voor zover Hekon B.V. op haar website 'links' heeft aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft Hekon B.V. geen garanties met betrekking tot de aard, inhoud en of het gebruik daarvan.

Hekon B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze websites.

Contact

Hekon Zwolle B.V.

Tel: +31 (0)38 4 28 11 77
Mail: info@hekon.nl

Benjamin Franklinstraat 29
8013 NC Zwolle

Onze showroom is alleen op afspraak geopend.

Openingstijden: 8:30 - 17:00